Cao Ốc 20 | B Ray x DatG ( Masew Mix )


Tất cả nỗi nhớ này để đâu ! Mv : https://youtu.be/FWYrRSWabIs B Ray : https://www.facebook.com/bao.tran.376695 page : https://www.facebook.com/yunbray/ + Đat G : https://www.facebook.com/NMQ.DatG147 Page : https://www.facebook.com/G.Entertainm... + Masew : https://www.facebook.com/masewprodd Page : https://www.facebook.com/masewprod/ INS : https://www.instagram.com/masewproducer Video by : Bi Huỳnh